De taken van de syndicus

Technisch beheer

De syndicus:

 • coördineert het onderhoud van de gemene delen (poetsbeurten, controle van de liftinstallatie, etc.).
 • informeert de Algemene Vergadering wanneer er zich belangrijke herstellingen opdringen en zorgt ervoor dat deze een weloverwogen beslissing kan nemen (bijvoorbeeld via het ter beschikking stellen van prijsoffertes).
 • zorgt voor een goede opvolging van de uitvoering van de beslissingen die door de Algemene Vergadering werden genomen.
 • heeft de bevoegdheid de dringende herstellingen te laten uitvoeren (bijvoorbeeld na een storm, brand of overstroming).

Administratief beheer

De syndicus:

 • verzorgt het administratieve beheer van de mede-eigendom.
 • roept de Algemene Vergadering samen, woont deze bij, stelt een verslag hiervan op en verstuurd dit binnen een redelijke termijn naar alle mede-eigenaars.
 • sluit - na goedkeuring van de Algemene Vergadering - contracten af met leveranciers (onderhoud, verzekering, nutsvoorzieningen, etc.), vraagt prijsoffertes aan, etc.
 • bewaart alle documenten van de mede-eigendom (uittreksels, basisakte, plannen, verslagen, etc.)
 • roept bij belangrijke gebeurtenissen (zware schade, onverwachte hoge kosten, rechtzaken, etc.) een Bijzondere Algemene Vergadering samen.

Financieel beheer

De syndicus:

 • voert de boekhouding van de mede-eigendom.
 • zorgt voor stipte betaling van de leveranciers.
 • stelt een kosten-begroting op voor het toekomende boekjaar en vraagt - na goedkeuring van de Algemene Vergadering - voorschotten/provisies op bij de mede-eigenaars.
 • stelt jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven op die aan de mede-eigenaars wordt toegestuurd.
 • beheert (als het bestaat) het reservefonds (= fonds dat onvoorziene zware kosten moet helpen opvangen).

Vertegenwoordiging

De syndicus treedt in rechte op als vertegenwoordiger van de mede-eigendom. Bijvoorbeeld wanneer derden schade hebben veroorzaakt aan gemene delen.

© Immo DICASA 2014, All rights reserved